COLIDEM-50, 5kg

COLIDEM 50  500 mg/gram pulbere, pentru porcine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov;

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR COLIDEM 50, 500 mg/gram, pulbere pentru porcine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE Colidem 50 este o pulbere de culoare albă ce conţine per 1 gram:
Colistin sulfat ……………….………….……….…..……………... 500 mg
Excipient (lactoză monohidrat) qs.ad.……………..……...………….. 1 g

4. INDICAŢII
La porcine pentru combaterea infecţiilor gastrointestinale produse de bacterii sensibile din Familia Enterobacteriaceae (Salmonella spp., Escherichia coli, Shigella spp, Citrobactrer spp., Klebsiella, Enterobacter, Hafnia spp., Serratia spp., Yersinia spp., Erwinia spp.) şi Pseudomonas aeruginosa La păsări pentru combaterea infecţiilor gastrointestinale produse de bacterii sensibile din Familia Enterobacteriaceae (Salmonella spp., Escherichia coli, Citrobactrer spp., Enterobacter,Yersinia spp., Erwinia spp.) şi Pseudomonas aeruginosa.

5. CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine.

6. REACŢII ADVERSE Nu sunt.

7. SPECII ŢINTĂ
Porcine, păsări (pui carne, păsări de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

8. DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
La porcine: doza terapeutică este: 2-5 mg colistin sulfat (38.000 – 95.000 U.I./Kg greutate vie/zi, adică 4-10 mg Colidem 50/kg greutate vie/zi), timp de 3-5 zile consecutive. În furaj: 200g Colidem 50 – pulbere hidrosolubilă la 1.000Kg furaj, timp de 3-5 zile consecutiv. La păsări: doza terapeutică este 2-5 mg colistin sulfat /kg greutate vie/zi (38.000 – 95.000 U.I./Kg greutate vie/zi, adică 4-10 mg Colidem 50/kg greutate vie/zi), timp de 3-5 zile consecutive. În apa de băut: 200 g Colidem 50 – pulbere hidrosolubilă la 1000 litri apă, timp de 3-5 zile consecutive. Pentru a calcula corect dozele se poate utiliza următoarea formulă de calcul: În apa de băut: mg Colidem 50/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Colidem 50 / litru apă Consumul mediu zilnic de apă (litri) / animal În furaj: mg Colidem 50/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Colidem 50 / kg furaj Consumul mediu zilnic de furaj (kg) / animal Ingestia de apă sau furaj este dependentă de condiţiile clinice ale animalelor. De aceea, pentru a obţine dozajul corect, concentraţia în apa de băut sau furaj va trebui ajustată.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe sensibilitatea bacteriilor izolate din teren. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.

10. TIMP DE AŞTEPTARE
Pentru carne şi organe (porc, pasăre): 3 zile de la ultima administrare. Pentru ouă: 1 zi de la ultima administrare.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă. După deschiderea ambalajului, produsul are valabilitate 7 zile. Furajul medicamentat preparat cu Colidem 50 are o valabilitate de 7 zile de la data realizării amestecului. Apa medicamentată are o valabilitate de 24 ore de la preparare. A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apa medicamentată şi să manânce numai furaj medicamentat. Fiind un medicament cu administrare orală, care nu se absoarbe din tractusul gastrointestinal, se va evita antagonizarea acţiunii lui în prezenţa altor medicamente de uz oral care conţin ioni metalici bivalenţi (de exemplu săruri de calciu, fier sau magneziu. In vitro activitatea antibacteriană a colistinului este inhibată la 10-3 mol clorură de calciu). Incompatibilitate fizico-chimică în soluţie apoasă cu ampicilina. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele vor fi menţinute în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi nu se vor folosi la fertilizarea solului.

14. DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI Iunie 2012.
15. ALTE INFORMAŢII Prezentare: Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.
Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

  • Cod Produs: nutritfort97
  • Categorie produs: Medicamente de uz veterinar > Antibiotice

COLIDEM 50  500 mg/gram pulbere, pentru porcine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov;

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR COLIDEM 50, 500 mg/gram, pulbere pentru porcine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE Colidem 50 este o pulbere de culoare albă ce conţine per 1 gram:
Colistin sulfat ……………….………….……….…..……………... 500 mg
Excipient (lactoză monohidrat) qs.ad.……………..……...………….. 1 g

4. INDICAŢII
La porcine pentru combaterea infecţiilor gastrointestinale produse de bacterii sensibile din Familia Enterobacteriaceae (Salmonella spp., Escherichia coli, Shigella spp, Citrobactrer spp., Klebsiella, Enterobacter, Hafnia spp., Serratia spp., Yersinia spp., Erwinia spp.) şi Pseudomonas aeruginosa La păsări pentru combaterea infecţiilor gastrointestinale produse de bacterii sensibile din Familia Enterobacteriaceae (Salmonella spp., Escherichia coli, Citrobactrer spp., Enterobacter,Yersinia spp., Erwinia spp.) şi Pseudomonas aeruginosa.

5. CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine.

6. REACŢII ADVERSE Nu sunt.

7. SPECII ŢINTĂ
Porcine, păsări (pui carne, păsări de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

8. DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
La porcine: doza terapeutică este: 2-5 mg colistin sulfat (38.000 – 95.000 U.I./Kg greutate vie/zi, adică 4-10 mg Colidem 50/kg greutate vie/zi), timp de 3-5 zile consecutive. În furaj: 200g Colidem 50 – pulbere hidrosolubilă la 1.000Kg furaj, timp de 3-5 zile consecutiv. La păsări: doza terapeutică este 2-5 mg colistin sulfat /kg greutate vie/zi (38.000 – 95.000 U.I./Kg greutate vie/zi, adică 4-10 mg Colidem 50/kg greutate vie/zi), timp de 3-5 zile consecutive. În apa de băut: 200 g Colidem 50 – pulbere hidrosolubilă la 1000 litri apă, timp de 3-5 zile consecutive. Pentru a calcula corect dozele se poate utiliza următoarea formulă de calcul: În apa de băut: mg Colidem 50/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Colidem 50 / litru apă Consumul mediu zilnic de apă (litri) / animal În furaj: mg Colidem 50/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Colidem 50 / kg furaj Consumul mediu zilnic de furaj (kg) / animal Ingestia de apă sau furaj este dependentă de condiţiile clinice ale animalelor. De aceea, pentru a obţine dozajul corect, concentraţia în apa de băut sau furaj va trebui ajustată.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe sensibilitatea bacteriilor izolate din teren. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.

10. TIMP DE AŞTEPTARE
Pentru carne şi organe (porc, pasăre): 3 zile de la ultima administrare. Pentru ouă: 1 zi de la ultima administrare.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă. După deschiderea ambalajului, produsul are valabilitate 7 zile. Furajul medicamentat preparat cu Colidem 50 are o valabilitate de 7 zile de la data realizării amestecului. Apa medicamentată are o valabilitate de 24 ore de la preparare. A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apa medicamentată şi să manânce numai furaj medicamentat. Fiind un medicament cu administrare orală, care nu se absoarbe din tractusul gastrointestinal, se va evita antagonizarea acţiunii lui în prezenţa altor medicamente de uz oral care conţin ioni metalici bivalenţi (de exemplu săruri de calciu, fier sau magneziu. In vitro activitatea antibacteriană a colistinului este inhibată la 10-3 mol clorură de calciu). Incompatibilitate fizico-chimică în soluţie apoasă cu ampicilina. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele vor fi menţinute în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi nu se vor folosi la fertilizarea solului.

14. DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI Iunie 2012.
15. ALTE INFORMAŢII Prezentare: Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.
Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.