AMOXIDEM 50% ( pulbere hidrosolubila antibacteriana ), 5kg

AMOXIDEM 50 500 mg/g, pulbere pentru suine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, tineret înlocuire)

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov;

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR AMOXIDEM 50%, 500 mg/g, pulbere pentru suine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, tineret înlocuire). Amoxicilină trihidrat

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE
Produsul Amoxidem 50% este o pulbere de culoare albă ce conţine per gram: Substanţa activă Amoxicilina trihidrat …………………….…………….… 500 mg (echivalent cu 435,6 mg amoxicilină bază) Excipient (lactoză monohidrat) qs.ad.……………………. 1 g

4. INDICAŢII
Se utilizează în tratamentul infecţiilor primare sau secundare gastrointestinale, respiratorii, urogenitale, ale pielii şi mucoaselor produse de germeni sensibili la amoxicilină la suine şi păsări. La păsări se utilizează în tratamentul pasteurelozei, colibacilozei, salmonelozei, spirochetozei, stafilocociilor, dermatitelor şi altor afecţiuni produse de germeni sensibili la amoxicilină. La suine se recomandă să se utilizeze în tratamentul colibacilozei, salmonelozei, dizenteriei cu Serpulina, rujetului, bronho-pneumoniilor primare sau secundare, rinitei atrofice, sindromului metrită-mamită-agalaxie la scroafe, infecţiilor urinare, omfaloflebitelor etc. produse de germeni sensibili la amoxicilină.

5. CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la peniciline, betalactami şi cefalosporine.

6. REACŢII ADVERSE
Rareori la unele animale pot apare reacţii de hipersensibilitate. În astfel de situaţii, se îndepărtează furajul sau apa medicamentată, iar animalele se tratează prin administrarea medicaţiei antialergice (antihistaminice, adrenalină, glucocorticoizi).

7. SPECII ŢINTĂ
Suine, păsări (pui carne, păsări de reproducţie, tineret înlocuire).

8. DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
La păsări: se administrează per os, în doză de 16-22 mg Amoxidem 50%/kg greutate vie/zi, timp de 5 zile consecutive. La păsări în apa de băut: 300-400g Amoxidem 50% la 1000 litri apă, timp de 5 zile consecutive. La porci: se administrează per os, în doză de 16-22 mg Amoxidem 50%/kg greutate vie/zi, timp de 5 zile consecutive. La porci în furaj: 400-500 g Amoxidem 50% la 1000 Kg furaj, timp de 5 zile consecutive. Se poate utiliza următoarea formulă de calcul pentru administrare: În apa de băut: mg Amoxidem 50%/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Amoxidem 50% / litru apă Consumul mediu zilnic de apă (litri) / animal În furaj: mg Amoxidem 50%/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Amoxidem 50% / kg furaj Consumul mediu zilnic de furaj (kg) / animal

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe sensibilitatea bacteriilor izolate din teren. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă. Amoxidem 50% se dizolvă în apa de băut şi se administrează soluţia proaspăt preparată şi trebuie consumată de animale, în cel mult 6 ore de la dizolvare. Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apa medicamentată şi să mănânce numai furaj medicamentat. Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia. Pentru a se asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita sub-dozarea produsului.

10. TIMP DE AŞTEPTARE
Pentru carne şi organe de păsări: 28 zile Pentru carne şi organe de porc: 6 zile de la ultima administrare. Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consumul uman.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa diluare in apa de băut conform indicaţiilor: 6 ore. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa prima deschidere a ambalajului primar: se va utiliza imediat. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa incorporare in furaj: 7 zile. A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la amoxicilină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţivă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

14. DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI Februarie 2012 15.
ALTE INFORMAŢII Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.
Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

  • Cod Produs: nutritfort37
  • Categorie produs: Medicamente de uz veterinar > Antibiotice

AMOXIDEM 50 500 mg/g, pulbere pentru suine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, tineret înlocuire)

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov;

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR AMOXIDEM 50%, 500 mg/g, pulbere pentru suine şi păsări (pui carne, păsări de reproducţie, tineret înlocuire). Amoxicilină trihidrat

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE
Produsul Amoxidem 50% este o pulbere de culoare albă ce conţine per gram: Substanţa activă Amoxicilina trihidrat …………………….…………….… 500 mg (echivalent cu 435,6 mg amoxicilină bază) Excipient (lactoză monohidrat) qs.ad.……………………. 1 g

4. INDICAŢII
Se utilizează în tratamentul infecţiilor primare sau secundare gastrointestinale, respiratorii, urogenitale, ale pielii şi mucoaselor produse de germeni sensibili la amoxicilină la suine şi păsări. La păsări se utilizează în tratamentul pasteurelozei, colibacilozei, salmonelozei, spirochetozei, stafilocociilor, dermatitelor şi altor afecţiuni produse de germeni sensibili la amoxicilină. La suine se recomandă să se utilizeze în tratamentul colibacilozei, salmonelozei, dizenteriei cu Serpulina, rujetului, bronho-pneumoniilor primare sau secundare, rinitei atrofice, sindromului metrită-mamită-agalaxie la scroafe, infecţiilor urinare, omfaloflebitelor etc. produse de germeni sensibili la amoxicilină.

5. CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la peniciline, betalactami şi cefalosporine.

6. REACŢII ADVERSE
Rareori la unele animale pot apare reacţii de hipersensibilitate. În astfel de situaţii, se îndepărtează furajul sau apa medicamentată, iar animalele se tratează prin administrarea medicaţiei antialergice (antihistaminice, adrenalină, glucocorticoizi).

7. SPECII ŢINTĂ
Suine, păsări (pui carne, păsări de reproducţie, tineret înlocuire).

8. DOZE, MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE
La păsări: se administrează per os, în doză de 16-22 mg Amoxidem 50%/kg greutate vie/zi, timp de 5 zile consecutive. La păsări în apa de băut: 300-400g Amoxidem 50% la 1000 litri apă, timp de 5 zile consecutive. La porci: se administrează per os, în doză de 16-22 mg Amoxidem 50%/kg greutate vie/zi, timp de 5 zile consecutive. La porci în furaj: 400-500 g Amoxidem 50% la 1000 Kg furaj, timp de 5 zile consecutive. Se poate utiliza următoarea formulă de calcul pentru administrare: În apa de băut: mg Amoxidem 50%/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Amoxidem 50% / litru apă Consumul mediu zilnic de apă (litri) / animal În furaj: mg Amoxidem 50%/ kg greutate vie/zi x greutatea corporală medie a animalelor de tratat (kg) = mg Amoxidem 50% / kg furaj Consumul mediu zilnic de furaj (kg) / animal

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe sensibilitatea bacteriilor izolate din teren. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă. Amoxidem 50% se dizolvă în apa de băut şi se administrează soluţia proaspăt preparată şi trebuie consumată de animale, în cel mult 6 ore de la dizolvare. Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apa medicamentată şi să mănânce numai furaj medicamentat. Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia. Pentru a se asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita sub-dozarea produsului.

10. TIMP DE AŞTEPTARE
Pentru carne şi organe de păsări: 28 zile Pentru carne şi organe de porc: 6 zile de la ultima administrare. Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consumul uman.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa diluare in apa de băut conform indicaţiilor: 6 ore. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa prima deschidere a ambalajului primar: se va utiliza imediat. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa incorporare in furaj: 7 zile. A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la amoxicilină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţivă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

14. DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI Februarie 2012 15.
ALTE INFORMAŢII Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.
Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.